Kort na de oprichting van SCHOFFEL EN HARK publiceerde het Leids Dagblad bovenstaand artikel.

 
sCHOFFEL EN hARK